Για group άνω των 10 ατόμων παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email info@gls.gr ή στο τηλέφωνο 2310 886 884