Προϋποθέσεις επιστροφών

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

  • Η πρόθεση του πελάτη για επιστροφή γνωστοποιείται στην Agape- Αγάπη εντός 7 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και μέσω μηνύματος στο info@agape.gr  με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Προϊόντος», με αναφορά της ημερομηνίας, των στοιχείων του παραστατικού αγοράς, καθώς και της αιτίας της επιστροφής.
  • Τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν (καινούρια, αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους συσκευασία)
  • Τα προϊόντα επιστρέφονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής τους απο τον πελάτη, μαζί με την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο αγοράς.

 

Έξοδα επιστροφής

  • Σε περίπτωση υπαιτιότητας της AGAPE (πχ. λάθος ή ελαττωματικό προϊόν), τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την ίδια.
  • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα της αποστολής-επιστροφής του προϊόντος και της, τυχόν, εκ νέου αποστολής, καθώς και πιθανές τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν τον πελάτη.

Διαδικασία επιστροφών

  • Ο πελάτης ενημερώνει την Agape- Αγάπη, πριν από την επιστροφή των προϊόντων, στέλνοντας μήνυμα στο info@agape.gr, με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Προϊόντος», αναφέροντας την ημερομηνία, τον αριθμό του παραστατικού αγοράς, καθώς και την αιτιολογία της επιστροφής (Δείτε και προϋποθέσεις επιστροφής).
  • Μετά από την γραπτή έγκριση της Agape.gr, ο πελάτης στέλνει τα  προϊόντα προς επιστροφή στη διεύθυνση: Καραϊσκάκη 22, 54641, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Επιστροφή παραγγελίας

Επιστροφή χρημάτων

  • Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί επιστροφή χρημάτων, η Agape οφείλει να του επιστρέψει τα χρήματα εντός τριάντα (30) ημερών  από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων και με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που πραγματοποιήθηκε η αγορά.